Prowadzimy doradztwo w zakresie pozyskania grantów, dotacji oraz kredytów preferencyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności międzynarodowej, w tym:

  • Identyfikujemy możliwości pozyskania środków finansowych na wsparcie działalności eksportowej / usługowej za granicą;
  • Przygotujemy analizę warunków udziału firmy w programach / projektach
  • Opracujemy wniosek o dotację/ grant / kredyt preferencyjny
  • Poprowadzimy projekt od strony formalno-prawno-organizacyjnej
  • Rozliczymy projekt 

Ponadto we własnym zakresie inicjujemy i opracowujemy szereg programów branżowych, które pozwalają nam realizować dla Państwa działania w zakresie rozwoju eksportu z dofinansowaniem ze środków krajowych i UE. (informacja na temat aktualnych projektów znajdziesz w zakładce aktualności)