Usługi doradcze

Badanie rynków eksportowych

Nasze usługi dla Państwa w tym zakresie obejmują:

 • Analiza rynku docelowego – popyt, podaż, konkurencja, poziom cen, kanały sprzedaży dla towarów i usług
 • Store check – asortyment, ceny, design i pojemności opakowań, zakres oferowanych usług
 • Środowisko biznesowe rynku eksportu, waluty rozliczeniowe, inflacja, kursy, stabilność polityczna
 • Identyfikacja sektorów/branż wysokiej szansy na rynku docelowym
 • Analiza rynku docelowego i jego potencjału nabywczego dla podobnych towarów/usług

Strategia ekspansji zagranicznej

WSTĘPNA ANALIZA POTENCJAŁU

 1. Dla firmy – dobór najbardziej perspektywicznych rynków eksportu w ramach kompleksowej strategia ekspansji zagranicznej
  • pełna analiza SWOT dotychczasowej działalności eksportowej firmy
  • analiza/rekomendacja w zakresie dotychczasowych kanałów dystrybucji i eksportu
  • analiza/rekomendacja gotowości przedsiębiorstwa do wyjścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów
  • analiza/rekomendacja reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, sprzedaży, logistyki etc.)
  • rekomendacja zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności
 2. Dla produktu – dobór najbardziej perspektywicznych rynków eksportu dla poszczególnych produktów firmy w ramach strategia ekspansji zagranicznej dla grup produktowych
  • Badanie potencjału firmy/opis produktu/usługi/technologii
  • Analiza/rekomendacja atrakcyjności i innowacyjności produktu/usługi/technologii
  • Analiza/rekomendacja możliwości dostosowania produktu/usługi/technologii do potrzeb nowego rynku
 3. Dla rynku – analiza rynku docelowego ekspansji zagranicznej oraz ocena potencjału eksportowego firmy/produktu na rynku
  • Konkurencja w wybranej branży na rynku docelowym
  • Struktura społeczna, struktura administracyjna władzy, w kraju, regionie, gminie
  • Bariery i różnice językowe i kulturowe, kultura biznesowa, zasady współpracy – praktyczne wskazówki jak robić biznes na danym rynku docelowym
  • Badanie rynku docelowego pod kątem popytu na dany produkt/usługę/technologię
  • Produkty/ usługi konkurencyjne w danej półce cenowej
  • Informacja o inwestorach, np. funduszach, albo firmach zagranicznych na rynku docelowym potencjalnie zainteresowanych współpracą
  • Przykłady firm polskich, które odniosły sukces na danym rynku docelowym – „success story”,
 4. Organizujemy misje biznesowe badające potencjał rynków perspektywicznych dla Właścicieli i Członków Zarządu oraz Kadry Wysokiego szczebla

OPRACOWANIE STRATEGII EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ DLA FIRMY / PRODUKTU/USŁUGI/TECHNOLOGII

 • Opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny w formie dokumentów
 • Analiza pod kątem dostosowania do rynku docelowego
 • Budowa modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem ekspansji zagranicznej
 • Mierzenie zapotrzebowania rynku docelowego na produkty/usługi/technologię danego przedsiębiorstwa oraz ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku/rynkach zagranicznych
 • Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikacją potencjalnych kontrahentów na rynku
 • Opracowanie planu kosztów ekspansji
 • Opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji
 • Przygotowania firmy do budowy nowych kanałów dystrybucji
 • Analiza przepisów branżowych na rynku docelowym wpływających na produkt lub usługę, którą oferujesz konsumentom, takich jak ochrona zdrowia, usługi finansowe, prawa ochrony środowiska, prawo żywnościowe, normy produktowe / usługowe

STRATEGIA MARKETINGOWA DLA EKSPORTU

 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych dostosowanych do firmy/produktu/usługi i rynków docelowych
 • rekomendacje w zakresie wydarzeń targowych oraz kierunków misji gospodarczych
 • wskazanie najefektywniejszych kosztowo i jakościowo sposobów nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych
 • przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego – skład, opakowanie (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym)
 • opracowanie form promocji i komunikacji w kanale tradycyjnym oraz digital
 • budowanie marki – rozpoznawalność na danym rynku, budowanie zaufania konsumentów (np. rejestracja domeny z rozszerzeniem danego kraju, etc.)
 • wsparcie w zakresie wdrażania kampanii marketingowych w kanale tradycyjnym oraz e-commerce
 • opracowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów/usług/technologii na rynkach zagranicznych
 • wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych na nowy rynek
 • ochrona własności intelektualnej, uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszącej się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych

Finansowanie eksportu i zabezpieczenia rozliczeń w obrocie zagranicznym

Skorzystaj z naszych usług doradczych w zakresie:

 • Minimalizowanie ryzyka działalności eksportowej
 • Ubezpieczenia transakcji eksportowych
 • Narzędzia eliminacji wpływu wahania kursów na rozliczenia transakcji eksportowych
 • Krajowe i zagraniczne instrumenty finansowania eksportu
 • Zabezpieczenia transakcji eksportowych i formy rozliczeń z kontrahentami

Wiarygodność handlowa kontrahentów zagranicznych

Za pośrednictwem naszych Zagranicznych Biur Handlowych oraz współpracujących z nami partnerów biznesowych zbadamy dla Ciebie wiarygodność i rzetelność twoich potencjalnych kontrahentów weryfikując m.in.:

 • Dane teleadresowe firmy
 • Dane rejestracyjne firmy
 • Standing finansowy
 • Powiązania kapitałowe

Pozyskiwanie nowych klientów

W ramach codziennej pracy pomagamy nawiązać relacje biznesowe i rozpocząć negocjacje z sieciami handlowymi, dystrybutorami, agentami i finalnymi odbiorcami produktów/usług/technologii poprzez agencje zagraniczne, a nawet finalnymi odbiorcami organizując dla przedsiębiorców:

 • Stoiska targowe w kraju i zagranicą na preferencyjnych warunkach finansowych
 • Misje handlowe
 • Spotkania B2B z kupcami na rynku docelowym oraz on-line (informacja na temat aktualnych projektów znajdziesz w zakładce aktualności)

Na indywidualne zamówienie przygotujemy pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych dostosowanych do oczekiwań klienta finalnego/rynku docelowego prezentujących w profesjonalny sposób twoje produkty/usługi co pozwoli zdobyć Ci przewagę negocjacyjną.

Realizacja transakcji eksportowych

W ramach wsparcia prowadzonej przez Państwa działalności eksportowej:

 • Przygotujemy / zweryfikujemy wzory kontraktów handlowych pod względem minimalizacji ryzyka handlowego, zgodności z prawem, zabezpieczenia Państwa interesów handlowych
 • Prowadzimy czynności związane z reprezentacją sprzedającego przy odbiorze towaru na rynku docelowym eksportu, w tym przeprowadzenie czynności formalnych oraz organizacyjnych,
 • pełnomocnictwo do reprezentacji firmy w przypadku udziału w sporze na rynku docelowym.

Sourcing dla zagranicznych sieci handlowych i dystrybucyjnych

W ramach sourcingu na zlecenie zagranicznych sieci handlowych badamy potencjał polskich eksporterów oraz rekomendujemy polskie produkty zagranicznym kontrahentom.

Zakres zadań realizowanych dla naszych partnerów zagranicznych obejmuje m.in. :

 • identyfikację grup producentów wskazanych produktów
 • weryfikacja potencjału produkcyjnego
 • weryfikacja posiadania certyfikatów wymaganych przez klienta
 • badania laboratoryjne produktów

Dotacje i granty

Prowadzimy doradztwo w zakresie pozyskania grantów, dotacji oraz kredytów preferencyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności międzynarodowej, w tym:

 • Identyfikujemy możliwości pozyskania środków finansowych na wsparcie działalności eksportowej / usługowej za granicą;
 • Przygotujemy analizę warunków udziału firmy w programach / projektach
 • Opracujemy wniosek o dotację/ grant / kredyt preferencyjny
 • Poprowadzimy projekt od strony formalno-prawno-organizacyjnej
 • Rozliczymy projekt 

Ponadto we własnym zakresie inicjujemy i opracowujemy szereg programów branżowych, które pozwalają nam realizować dla Państwa działania w zakresie rozwoju eksportu z dofinansowaniem ze środków krajowych i UE. (informacja na temat aktualnych projektów znajdziesz w zakładce aktualności)

PARE

© 2024 Polska Agencja Rozwoju Eksportu | Wykonanie Efica