Jedna z najważniejszych imprez targowych w regionie skupiająca profesjonalistów z branży spożywczej z wielu krajów świata, pozwalająca na prezentację oferty handlowej przed 32 tysięczną publicznością i 550 wystawcami. Kraj liczący około 70 mln mieszkańców jest uzależnione od handlu międzynarodowego i stwarza wiele możliwości dla polskich eksporterów żywności. $0% ludności zamieszkującej Tajlandię żyje z rolnictwa – upraw ryżu, kukurydzy i trzciny cukrowej. Bardzo istotną gałęzią gospodarki jest turystyka generująca przychody bliskie 50 mld USD rocznie. Tajlandia eksportuje do Polski blisko trzykrotnie więcej niż importuje chociaż deficyt handlowy Polski w wymianie z Tajlandią wyraźnie się zmniejsza, a rozwój gospodarczy sprawia, że kraj ten może być bardzo atrakcyjnym rynkiem docelowym. Przygotowanie strategii ekspansji na rynek Tajlandii uwzględniajacej uwarunkowania kulturowe, lokalne warunki oraz optymalny dobór oferty handlowej może, w istotny sposób, pomóc polskim firmom w podjęciu owocnej współpracy z tym perspektywicznym rynkiem.