Food & Hospitality Oman to międzynarodowa wystawa handlowa, która służy jako platforma biznesowa i sieciowa dla firm i interesariuszy z branży w celu promowania najnowszych produktów i usług w branży spożywczej, rolnictwie i rybołówstwie, technologiach przetwarzania żywności, sprzęcie kuchennym i gastronomicznym, zaopatrzeniu hoteli i sprzęt oraz segmenty restauracyjne i kawiarniane. Wydarzenie stanowi platformę do zaprezentowania wzrostu i rozwoju branży spożywczej i hotelarskiej, która w dużej mierze przyczynia się do PKB Omanu. Uczestnictwo w FHO pozwala dotrzeć do kupujących i budować świadomość marki. Wydarzenie daje możliwość odkrywania i wykorzystywania informacji rynkowych oraz tworzenia nowych obligacji biznesowych.

Oman jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny partner biznesowy z otwartą, wolnorynkową, charakteryzującą się bardzo wysokim tempem wzrostu gospodarką. Użytki rolne w Omanie stanowią zaledwie 5%, co sprawia że rolnictwo nie stanowi istotnej gałęzi gospodarki i stwarza doskonałe warunki rozwoju dla polskich producentów żywności. Dodatkowo, Oman może stać się przyczółkiem do rozwijania reeksportu do Krajów Zatoki Perskiej.