Polska Agencja Rozwoju Eksportu sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa
tel. +48 22 295 12 76, e-mail: biuro@pare.org.pl