W dniach 14 i 15 listopada 2022 r. Polska Agencja Rozwoju Eksportu Sp. z o.o. organizuje przedsięwzięcie promocyjne w formie webinaru on-line pt. 

DISCOVER THE POTENTIAL OF THE JAPAN – WARSZTATY DLA EKSPORTU

Formuła online pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości oraz wiedzy ekspertów i prelegentów i opracowanie dla przedsiębiorców podstaw do przygotowania firm do ekspansji na rynek Japonii. To również możliwość dotarcia do przedsiębiorców reprezentujących różne branże i pochodzących z całej Polski. Jest to wydarzenie o charakterze międzynarodowym ze względu na udział w nim zagranicznych prelegentów i wykładowców oraz zaangażowanych partnerów z Japonii.

W ramach webinaru zrealizowane zostaną zadania w zakresie omówienia szeregu zagadnień mających na celu zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorców, przygotowanie ich do wejścia na rynek japoński i zmotywowanie do działań zmierzających ku podjęciu współpracy z partnerami z tego kraju. 

Przedsięwzięcie skierowane jest do firm z sektora MŚP aktywnych na rynkach zagranicznych, zainteresowanych rozwojem eksportu, powiększaniem rynków zbytu, w tym dotarciem do nowych klientów w Japonii.